Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter.

Rundageren følger udover årets gang også naturens gang, og det afspejles i vores traditioner og aktiviteter. Vi laver derfor både aktiviteter ifm. højtider, som f.eks. fastelavn, men også aktiviteter ifm. forårets kommen, som f.eks. spiring af grøntsager og blomster.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg