Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Det gode forældresamarbejde er givende for begge parter: både for jer forældre og os i dagtilbuddet. Et godt forældresamarbejde er også en stor vigtighed for barnets trivsel.

I er altid velkomne til at få en snak med os om jeres barn.

Vi ønsker at inddrage jer og jeres hverdag i vores dagtilbud. Derfor håber vi, at I vil være med på vores rejse om at være et bæredygtigt dagtilbud. Vi inviterer jer til forældremøder og arbejdsdage, hvor vi sammen udvikler vores dagtilbud. Det kan være forældremøder om temaer, der optager os i øjeblikket, eller arbejdsdage, hvor vi udvider og udvikler vores have.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg