Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Medansvar, medbestemmelse, dialog og respekt er en integreret del af vores daglige relation til børnene i Rundageren. Det er vores pædagogiske tilgang, at vi skal følge børnenes nysgerrighed, så vi sammen kan udvikle os og lære mere om verden.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg