Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os

Om os

Børnehuset Rundageren er en ny daginstitution for børn i alderen 0 - 6 år.

Velkommen til Daginstitutionen Rundageren. Vi er en ny institution, der i november 2021 åbnede dørene op i et nyt og bæredygtigt hus. Vi er stolte af at kalde os Høje-Taastrup Kommunes første dagtilbud med et bæredygtigt fokus, hvor børnene gennem projektbaseret leg i oplever naturens gang og giver nyt liv til alverdens materialer – alt sammen i børnehøjde og med jer forældre på sidelinjen.

Vi er et integreret hus med plads til 135 børn. Vi er opdelt i vuggestue, vuggehave og børnehave. Vuggestue er for de små børn mellem 0-2 år, vuggehave for de mellemste børn i alderen 2-3 år, og børnehave for de store børn på 4-6 år. Vi har vagt at have en vuggehave, så vi sikrer en tryg og god overgang mellem vuggestue og børnehave.

I Rundageren holder vi minimumsnormeringen. Det betyder, at vi pr 3 børn i vuggestuen har 1 voksen, og pr 6 børn i børnehaven har 1 voksen. Vi er en gruppe voksne, der har en masse pædagogisk på hjertet. Vi ønsker at følge børnenes vej og nysgerrighed, så vi gennem projektbaseret leg kan hjælpe børnene med at opfylde deres idéer og lege – vi er nysgerrige sammen med børnene.

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger. Rundageren er en del af Klynge K sammen med Daginstitutionen Læringshuset.

 

Dagtilbuddet Rundageren:

Rundageren 7
2740 Hedehusene

Telefon vuggestuen: +45 23 81 21 63

Telefon børnehaven: +45 23 71 59 03

 

Konstitueret pædagogisk leder: Trine Baadsgaard
Mail: trineba@htk.dk 

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
Mail: carinaru@htk.dk 

 

Åbningstider:

Mandag – torsdag kl. 6:30 - 17:00.

Fredag kl. 6:30-16.30. 

Rundageren er indrettet med vuggestue, vuggehave og børnehave til i alt 135 børn.

I stueetagen vil I finde vores 2 vuggestueteams, Team Jord og Team Vand. På overetagen vil I finde vores vuggehave og børnehaveteams, Team Ild og Team Luft. Alle er opkaldt efter de 4 naturelementer: jord, vand, ild og luft.

 Hvert team har ikke grupperum, men funktionsrum. Vi har altså indrettet vores fysiske læringsmiljøer ud fra, at man kan opleve noget nyt i hvert rum. Vi har derfor ’konstruktionsrum’, ’krearum’, ’bibliotek’ og meget mere.

Rundageren har en bæredygtig profil, og derfor er vores hus selvfølgelig svanemærket. Materialerne inde i huset er også Svanemærket eller FSC-mærket. Det er vigtigt for os, at vi arbejde med den cirkulære tanke og genanvendelighed.

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi ud fra 3 grundværdier: 

- Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer 

- Vi understøtter udviklingen af livsglade engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv 

- Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber. 

På baggrund af disse 3 grundværdier, arbejder vi i Rundageren ud fra projektbaseret læringsforløb (også kaldt LAHOPL-forløb), hvor børnene står for initiativerne til projekter. De voksne sætter altså ikke dagsorden for de forskellige projekter; det gør børnene.

Derudover er vi i Rundageren stolte af at være et bæredygtig dagtilbud. Vi vil arbejde med naturens gang og materialernes gang i børnehøjde. Vi er ikke eksperter endnu, men vi er sammen om at være nysgerrige på bæredygtighed – vi tager rejsen sammen med børnene.

Rundageren er beliggende i Hedehusene, bl.a. tæt beliggende på et stort naturområde, Hedeland. Her cykler vi gerne ud på opdagelse.

Derudover har vi et stort ønske om at have samarbejder med forskellige virksomheder og butikker i lokalområdet, hvor børnene kan få en oplevelse.

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med alle forskellige typer af dagtilbud, der er på 0-6 års området i kommunen. 

Her kan du læse tilsynsrapporten for Rundageren.

Børnehuset Rundageren
Rundageren 7
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 21 80

Tryk 1 for Team Ild (Vuggehave)

Tryk 2 for Team Vand (Vuggestue)

Tryk 3 for Team Luft (Børnehave)

Tryk 4 for Kontor

Konstitueret pædagogisk leder:
Trine Baadsgaard
E-mail: trineba@htk.dk 

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk 

Mandag – torsdag kl. 06:30 - 17:00

Fredag kl. 06:30- 16:30

Lukkedage