Skip til hoved indholdet
    Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Det gode forældresamarbejde er givende for begge parter: både for jer forældre og os i dagtilbuddet. Et godt forældresamarbejde er også en stor vigtighed for barnets trivsel.

I er altid velkomne til at få en snak med os om jeres barn.

Vi ønsker at inddrage jer og jeres hverdag i vores dagtilbud. Derfor håber vi, at I vil være med på vores rejse om at være et bæredygtigt dagtilbud. Vi inviterer jer til forældremøder og arbejdsdage, hvor vi sammen udvikler vores dagtilbud. Det kan være forældremøder om temaer, der optager os i øjeblikket, eller arbejdsdage, hvor vi udvider og udvikler vores have.

I Høje-Taastrup kommune anvender vi Rambøll Dialog, som er et databaseret og fælles redskab for personale og forældre, til at understøtte den gode forældresamtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling.  

Det foregår ved, at I før en samtale om jeres barn inviteres til at besvare et spørgeskema, som I får tilsendt som et link i en mail. 

Der er spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra: 

  • Sprog 
  • Krop og bevægelse - Sociale kompetencer 
  • Personlige kompetencer 
  • Kulturelle udtryksformer og værdier 
  • Natur og naturfænomener 

Der er også spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns generelle trivsel og sundhed, samt jeres vurdering af det pædagogiske miljø i Rundageren. 

Skemaet er udformet, så det følger et barns almindelige udvikling og spørgsmålene ændrer sig derfor i takt med, at barnet bliver ældre. Der vil være en årlig samtale om jeres barn, der tager udgangspunkt i jeres svar og personalets svar på de samme spørgsmål. 

Sprogtrappen er et andet pædagogisk redskab, som anvendes i Høje-Taastrup kommunes dagtilbud. Redskabet vurderer jeres barns sproglige udvikling, og anvendes ved den obligatoriske sprogvurdering ved 2 år. Sprogtrappen udarbejdes af pædagogisk personale og resultaterne deles med jer til en forældresamtale. Ud fra resultaterne i Sprogtrappen taler vi sammen om fokuspunkter og indsatser i forhold til jeres barns status. 

Når jeres barn fylder 5 år, foretager vi desuden en obligatorisk sprogvurdering, der vurderer jeres barns sproglige forudsætninger for at lære at læse. Denne vurdering overleverer vi sammen med jer til jeres barns kommende SFO og skole. 

Du kan som forældre sikre dig indflydelse i dit og resten af institutionens børns hverdag ved at blive en del af forældrebestyrelsen eller forældrerådet. 

Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen sammensættes af forældre fra dagtilbuddet og dets klynge. En klynge er en gruppe dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune. Rundageren er i Klynge K sammen med Daginstitutionen Læringshuset. Forældrebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter, som vælges blandt forældrene. Valget afholdes i andet kvartal, hvor man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.  

Bestyrelsen arbejder med forskellige elementer af dagtilbuddets drift og udvikling, bl.a. principper for anvendelse af budgetrammen og valg om kommunal frokostordning. 

Forældrerådet 

Forældrerådet har som sådan ingen beslutningskompetence. Forældrerådet behandler emner som kun vedrører det nære i Rundagerens dagtilbud. Dette kunne eksempelvis være samarbejdet om emner som forældrearrangementer, fester, arrangering af den årlige fotografering mv. 

Dette udvalg skal man ikke vælges ind i, man kan blot melde sig ved at kontakte husets leder.  

Forældremøder for alle forældre foregår 2 gange om året. Til forældremøderne inviteres i tæt på jeres børns hverdag. Vi informerer om eventuelle nyheder, samt fortæller om de emner, som optager Rundageren og børnene.

Ved det ene forældremøde holder vi også valg til forældrebestyrelsen

Børnehuset Rundageren
Rundageren 7
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 21 80

Tryk 1 for Team Ild (Vuggehave)

Tryk 2 for Team Vand (Vuggestue)

Tryk 3 for Team Luft (Børnehave)

Tryk 4 for Kontor

Konstitueret pædagogisk leder:
Trine Baadsgaard
E-mail: trineba@htk.dk 

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk 

Mandag – torsdag kl. 06:30 - 17:00

Fredag kl. 06:30- 16:30

Lukkedage