Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Medansvar, medbestemmelse, dialog og respekt er en integreret del af vores daglige relation til børnene i Rundageren. Det er vores pædagogiske tilgang, at vi skal følge børnenes nysgerrighed, så vi sammen kan udvikle os og lære mere om verden.

Rundageren er et dagtilbud, hvor der er plads til alle i fællesskabet. Børnene skal med hver deres forskelligheder og behov ses og respekteres. På den måde oplever børnene at være værdifulde i fællesskabet med de andre børn.

Læring styrkes gennem brug af alle sanser, og den foregår på flere planer samtidigt, både kropsligt, sprogligt og intellektuelt. Læringsmiljøet skabes ved at bruge mulighederne i dagligdagen - et levende miljø, hvor der både er plads til glæde, sjov og ballade - og situationer, hvor man kan blive sur og ked af det. Det er helt afgørende, at vores læringsmiljøer og aktiviteter virker energigivende og er praktisk anvendelige. Det bidrager til, at der kommer mere liv i institutionen, mere trivsel blandt voksne og børn og større mangfoldighed og sammenhæng i pædagogikken.

Vi understøtter, at børnene kan bringe deres viden fra i går med i mødet med morgendagens aktiviteter, når vi går i dybden med en idé over længere tid. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af. Vi tager udgangspunkt i barnet alder og kompetencer, og sørger for at børnene føler sig trygge i deres hverdag.

Vi har en vision om at sikre børns læring og udvikling gennem leg. Vi tager udgangspunkt i barnets nysgerrighed og lader deres trang til at udfolde sig fylde gennem længere tid. Vi lader morgendagens projekter blive stående, så de kan videreudvikles og ikke pakkes væk.

I og med at vi i børnehaven ikke har stuer, men funktionsrum, skaber vores hus’ fysiske rammer grundlag for, at børnene har mulighed for at forfølge den leg, som de er optaget af, og udvikle den til større perspektiver. 

Leg og læring har ingen fast start- og sluttidspunkt Det kan på samme måde foregå både oppe og nede, ude og inde.

Derfor har vi i Rundageren et ønske om at understøtte børnenes leg i lange, autentiske, hands-on, projektbaseret læringsforløb. Det er det, vi i Høje-Taastrup Kommune kalder for LAHOPL.

Børn lærer bedst, når de er aktive, nysgerrige og drevet af lysten til at lære, eller når de mødes med meningsfulde udfordringer. Derfor er vi indrettet med funktionsrum i stedet for grupperum, og lader børnene få mulighed for at undersøge verden både inde og ude. Vi ønsker at understøtte børnenes nysgerrighed ved at lade legen stå på pause, selvom maven rumler. Så kan man altid vende tilbage senere eller videreudvikle på andres lege og værker.

Med vores profil som et bæredygtigt og naturfokuseret dagtilbud, har vi fokus på at være udenfor mindst én gang om dagen. Legen og læringen skal altså understøttes både ude og inde.

I Høje-Taastrup Kommune samarbejder vi alle om, at alle kommunens børn oplever sammenhæng og helhed i overgangene imellem kommunens tilbud. 

Med det som mål arbejder vi sammen ud fra nogle principper for, hvad vi særligt lægger vægt på i en overgang mellem børnehave og SFO/skole, for at børnene opnår et trygt og rart skift fra børnehave til SFO/skole og oplever sammenhæng mellem de to institutioner.  

1. Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange i børn og unges liv  

2. Vi sikrer overlevering af relevant viden  

3. Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet  

4. Vi sikrer et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene  

Den styrkede pædagogiske læreplan arbejder med 6 overordnet temaer:

  • Børns alsidige personlige udvikling 
  • Børns sociale udvikling 
  • Udvikling af børns kommunikation og sprog 
  • Udvikling af krop, sanser og bevægelse 
  • Udvikling af kompetencer inden for natur, udeliv og science 
  • Udvikling af kompetencer inden for kultur, æstetik og fællesskab 

De seks temaer favner dagtilbuddenes opgave: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og hvor der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. For børn i 0-6-års-alderen bliver fremtidens kompetencer derfor leget og arbejdet ind både via børns lege, via projektbaserede læringsforløb og i dagligdagens gøremål. 

Børnehuset Rundageren
Rundageren 7
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 21 80

Tryk 1 for Team Ild (Vuggehave)

Tryk 2 for Team Vand (Vuggestue)

Tryk 3 for Team Luft (Børnehave)

Tryk 4 for Kontor

Konstitueret pædagogisk leder:
Trine Baadsgaard
E-mail: trineba@htk.dk 

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk 

Mandag – torsdag kl. 06:30 - 17:00

Fredag kl. 06:30- 16:30

Lukkedage