Om os

Børnehuset Rundageren er en ny daginstitution for børn i alderen 0 - 6 år.

Velkommen til Daginstitutionen Rundageren. Vi er en ny institution, der i november 2021 åbnede dørene op i et nyt og bæredygtigt hus. Vi er stolte af at kalde os Høje-Taastrup Kommunes første dagtilbud med et bæredygtigt fokus, hvor børnene gennem projektbaseret leg i oplever naturens gang og giver nyt liv til alverdens materialer – alt sammen i børnehøjde og med jer forældre på sidelinjen.

Vi er et integreret hus med plads til 135 børn. Vi er opdelt i vuggestue, vuggehave og børnehave. Vuggestue er for de små børn mellem 0-2 år, vuggehave for de mellemste børn i alderen 2-3 år, og børnehave for de store børn på 4-6 år. Vi har vagt at have en vuggehave, så vi sikrer en tryg og god overgang mellem vuggestue og børnehave.

I Rundageren holder vi minimumsnormeringen. Det betyder, at vi pr 3 børn i vuggestuen har 1 voksen, og pr 6 børn i børnehaven har 1 voksen. Vi er en gruppe voksne, der har en masse pædagogisk på hjertet. Vi ønsker at følge børnenes vej og nysgerrighed, så vi gennem projektbaseret leg kan hjælpe børnene med at opfylde deres idéer og lege – vi er nysgerrige sammen med børnene.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg